मुक्तक

एकान्तमा आजभोलि टोलाउन थालेको छु 

झस्किएर सपनिमा बोलाउन थालेको छु

हिजो राति बोलेनौ नि भेट हुँदा सपनिमा 

बिर्सियौ कि औंला टोकी लोलाउन थालेको छु 

२०६६ ०८ २२

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s