मुक्तक

बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता लुट्छ बडादशैं 

निर्दोष प्राणी हत्या गर्न जुट्छ बडादशैं 

यस्तै रगतको खोलो बगाउन ‘मात्र’ भए !

किन फेरी आउने गरि छुट्छ बडादशैं !?

२०६६ ०५ ३०

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s