मुक्तक

जून त केवल एउट छ ताराहरु गन्न सकूँ 

फूल त सबको प्रिय नै छ काँडा पनि बन्न सकूँ 

अरु के नै सकिन्छ र भन्ने सम्म त हो 

जीवन सुखी, खुशी बनोस हृदयले भन्न सकूँ 

२०६६ ०४ ०२

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s