दामन

@daman

@daman

परेलीमै बसेछौ नि, लुकामारी खेल्दाखेल्दै..

मुटुभित्रै पसेछौ नि, लुकामारी खेल्दाखेल्दै..

सिरेटो र हुस्सु मात्रै बोके पनि प्रिय “दामन”

मायाजालमा फसेछौ नि,लुकामारी खेल्दाखेल्दै..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s