मुक्तक

कक्षाकोठा पस्नै हुन्न, हल्ला गर्न थालिहाल्छे !

अलि अलि गर्दै उसकै, नजिक सर्न थालिहाल्छे !

समानान्तर लेक्चर चल्छ, उता सरको यता उसकाे..

सम्झाउन खोज्यो भने, आँखा तर्न थालिहाल्छे !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s