मुक्तक

मलार्इ पनि बाँच्न देउ, बाघ यसै भन्छ

डराउँदै गैंडा अाफैँ, लाेप हुने दिन गन्छ

थाहा छ ? स्वर्गचरी,  पृथ्वीमै बस्छे

प्रकृति जाेगाअाैँ , स्वर्ग यहिँ बन्छ ……

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s