बन्दमा पोखरा

" हिन्दू राष्ट्र कायम गर .... !"
“हिन्दू राष्ट्र कायम गर …. !”
आ-आफ्नै बाटोमा...
आ-आफ्नै बाटोमा…
टाढा टाढा जानु छ साथि ......
टाढा टाढा जानु छ साथि ……
नारा लगाउँदा लगाउँदा गर्मी भयो होला बाबु, कुल्फी खाऊ .......... (उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको...)
उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s