बन्दमा पोखरा

" हिन्दू राष्ट्र कायम गर .... !"

“हिन्दू राष्ट्र कायम गर …. !”

आ-आफ्नै बाटोमा...

आ-आफ्नै बाटोमा…

टाढा टाढा जानु छ साथि ......

टाढा टाढा जानु छ साथि ……

नारा लगाउँदा लगाउँदा गर्मी भयो होला बाबु, कुल्फी खाऊ .......... (उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको...)

उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s