मुक्तक

बादलुको घुम्टो ओढ्यो, चन्द्रमाले लजाएर

त्यसैगरी घुम्टो ओढाई, पन्चैबाजा बजाएर

जहिले भन्छौ त्यहिले नै लैजान्छु अब त भयो ?

डोली चढाई स्वर्गका ति, अप्सरा झैँ सजाएर                                                    – २०६९/ ०१/०२

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s