पुकार

कुन पापीले मार्यो कुन्नि हाम्री आमालाई 

कता जाने थाहा छैन, छैन खानलाई …..

तिमीलाई तिम्री आमा जस्तै, हामीलाई पनि उस्तै त हो 

यत्ति कुरा बुझाइदेऊ न सबै  जनालाई ….

Unknown Photographer :  sorry !
Photographer : not known;  sorry !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s