मुक्तक

सधैँ खुसि रहून् आँखा अनि हाँसो ओठभरी

हाँसीरहोस् मन सधै फक्रिएको फूलसरी

अन्धकारलाई चिर्दै हाँसो धराभरी यत्रतत्र

फैलिरहोस् भानुका उज्याला रश्मी जस्तैगरि

–  2010 Dec 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s