मुक्तक

पढाँउदा हल्ला गरें,  कराएर बसेँ

(फेरि) फर्कि आँखा तर्ने हौ कि, डराएर बसेँ

ठ्याक्कै पछि बस्न पनि छुट्टै मज्जा हुँदोरै’छ

घन्टीभरि तिम्रै बालमा, हराएर बसें !!                                                          २०७०/०१/२४