मुक्तक

कुसंस्कार, कुरीतिलाई,  घोच्ने गरौँ न हो !

मुक्त्तकैमा दुई-चार अर्ति,  कोच्ने गरौं न हो !

कति गर्ने माया अनि पिरतीका मात्रै कुरा !!

अरु केहि विषय’नि,  सोच्ने गरौँ न हो !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s