मुक्तक

जब काकाकुल ढुंगाका खोपिल्टाहरु गन्न थाल्छ !!

उता हिमाल लालिगुराँसले रंगिन बन्न थाल्छ !!

हो, त्यहि त हो मेरो प्रिय वसन्त…………

जब कोइली “काफल पाक्यो, काफल पाक्यो” भन्न थाल्छ  !                                                     -२०७०/०२/०६

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s