मुक्तक

विश्वशान्ति फैलाउन म बुद्ध तिम्रो साथ खोज्दै 

भातृत्व र एकताका सहयोगी हात खोज्दै 

हिँडीरै’छु गन्तव्यहीन यात्राको प्रारम्भ गरी 

बुद्धिमान मानवमा मानवताको जात खोज्दै ।।

२०६६ २ १७

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s