मुक्तक

wp-finalभविष्यको गोरेटो सोझ्याउने रुलर खोज्दैछु..

अनि वर्तमानलाई तिखार्ने कटर खोज्दैछु..

अलि बढि सताउँदैछन् स्मृतिहरुले आजकल..

तिनै स्मृतिहरु मेट्ने इरेजर खोज्दैछु.. ।।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s