नयाँ बर्ष – डुल्दा डुल्दै शिवपुरी

Photo0083

शिवपुरीको जङ्गलभित्र भेटिने एउटा दुर्लभ जन्तु

Photo0084

लु बिष्णुद्वार जानुस् .. बाटो यता ..

Photo0087

बागमतीको मूहान बागद्वार, विष्णुमतीको मूहान बिष्णुद्वार..

Photo0088Photo0093Photo0099Photo0101Photo0107Photo0112

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s