Yksi päivä Utransaaressa

Video: Cycling towards Utransaari (The Utra Island)

Video: By the river Pielisjoki, we sat and drank !

Video: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  the waves  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Photographer always has to take selfie

नयाँ बर्ष – डुल्दा डुल्दै शिवपुरी

Photo0083

शिवपुरीको जङ्गलभित्र भेटिने एउटा दुर्लभ जन्तु

Photo0084

लु बिष्णुद्वार जानुस् .. बाटो यता ..

Photo0087

बागमतीको मूहान बागद्वार, विष्णुमतीको मूहान बिष्णुद्वार..

Photo0088Photo0093Photo0099Photo0101Photo0107Photo0112