मुक्तक

विश्वशान्ति फैलाउन म बुद्ध तिम्रो साथ खोज्दै 

भातृत्व र एकताका सहयोगी हात खोज्दै 

हिँडीरै’छु गन्तव्यहीन यात्राको प्रारम्भ गरी 

बुद्धिमान मानवमा मानवताको जात खोज्दै ।।

२०६६ २ १७

Advertisements