Reading Lives @ The Footpath University

lives

Aditya Acharya

Advertisements

बन्दमा पोखरा

" हिन्दू राष्ट्र कायम गर .... !"

“हिन्दू राष्ट्र कायम गर …. !”

आ-आफ्नै बाटोमा...

आ-आफ्नै बाटोमा…

टाढा टाढा जानु छ साथि ......

टाढा टाढा जानु छ साथि ……

नारा लगाउँदा लगाउँदा गर्मी भयो होला बाबु, कुल्फी खाऊ .......... (उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको...)

उमेर भैसक्यो ८० झन् ठुला दुखले घेरेको……..